سبد خرید

مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:

انتخاب واحد پول:
3GB-HD -

فضای دیسک : 3 گیگابایت(GB)
پهنای باند : 10برابر هاست میزبانی
کنترل پنل : سی پنل
اکانت FTP : نامحدود
ديتابيس MySQL: ندارد
قابلیت نصب لیچ : نـدارد


5G-HD -

فضای دیسک : 5 گیگابایت(GB)
پهنای باند : 10برابر هاست میزبانی
کنترل پنل : سی پنل
اکانت FTP : نامحدود
ديتابيس MySQL: ندارد
قابلیت نصب لیچ : نـدارد


25GB-HD -

فضای دیسک : 25 گیگابایت(GB)
پهنای باند : 10برابر هاست میزبانی
کنترل پنل : سی پنل
اکانت FTP : نامحدود
ديتابيس MySQL: ندارد
قابلیت نصب لیچ : نـدارد


50GB-HD -

فضای دیسک : 50 گیگابایت(GB)
پهنای باند : 10برابر هاست میزبانی
کنترل پنل : سی پنل
اکانت FTP : نامحدود
ديتابيس MySQL: ندارد
قابلیت نصب لیچ : نـدارد


75GB-HD -

فضای دیسک : 75 گیگابایت(GB)
پهنای باند : 10برابر هاست میزبانی
کنترل پنل : سی پنل
اکانت FTP : نامحدود
ديتابيس MySQL: ندارد
قابلیت نصب لیچ : نـدارد


100GB-HD -

فضای دیسک : 100 گیگابایت(GB)
پهنای باند : 10برابر هاست میزبانی
کنترل پنل : سی پنل
اکانت FTP : نامحدود
ديتابيس MySQL: ندارد
قابلیت نصب لیچ : نـدارد


Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (3.80.60.248) وارد شده اید.