سبد خرید

مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:

انتخاب واحد پول:
MasterR-WH-Ger-1 -


فضای دیسک : 25 (GB)گیگابایت


پهنای باند : نا محــدود
کنترل پنل : سی پنل
تعداد اکانت : نامحدود
نمایندگی مشابه : نامحدود


MasterR-WH-Ger-2 -


فضای دیسک : 50 گیگابایت(GB)


پهنای باند : نا محــدود
کنترل پنل : سی پنل
تعداد اکانت : نامحدود
نمایندگی مشابه : نامحدود


MasterR-WH-Ger-3 -


فضای دیسک : 100 گیگابایت(GB)


پهنای باند : نا محــدود
کنترل پنل : سی پنل
تعداد اکانت : نامحدود
نمایندگی مشابه : نامحدود


MasterR-WH-Ger-4 -


فضای دیسک : 150 گیگابایت(GB)


پهنای باند : نا محــدود
کنترل پنل : سی پنل
تعداد اکانت : نامحدود
نمایندگی مشابه : نامحدود


Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (3.80.60.248) وارد شده اید.