اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 فروش و مشاوره

مشاوره و راهنمایی شما افتخار ماست

 بررسی مشکلات فنی

براي تغيير DNS دامنه هاي ملي از سايت ايرنيك اقدام كنيد. سازمان ايرنيك دسترسي تغيير DNS از پرتال را قطع كرده است.