ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
150,000تومان
1 سال
150,000تومان
1 سال
150,000تومان
1 سال
.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
.net
190,000تومان
1 سال
190,000تومان
1 سال
190,000تومان
1 سال
.org
190,000تومان
1 سال
190,000تومان
1 سال
190,000تومان
1 سال
.biz
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
.info
200,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال
.co
180,000تومان
1 سال
180,000تومان
1 سال
180,000تومان
1 سال
.shop hot!
160,000تومان
1 سال
160,000تومان
1 سال
160,000تومان
1 سال
.blog
170,000تومان
1 سال
170,000تومان
1 سال
170,000تومان
1 سال
.vip new!
520,000تومان
1 سال
520,000تومان
1 سال
520,000تومان
1 سال
.site sale!
280,000تومان
1 سال
280,000تومان
1 سال
280,000تومان
1 سال
.tech
270,000تومان
1 سال
270,000تومان
1 سال
270,000تومان
1 سال
.tv
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
.ايران
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains